Skip to main content

DBFM Scholen Van Morgen / 2.200 m²

In haar positionering op het terrein gaat deze uitbreiding op zoek naar een juist evenwicht tussen bebouwde en open ruimte. Drie grote programma-entiteiten (basisschool, lagere school en polyvalente ruimte) dreigden immers beslag te leggen op de broodnodige speelplaats. Door het programma niet uit te spreiden maar net te gaan stapelen in een compact gebouw wordt de vrije ruimte grotendeels bewaard en integreert het gebouw zich in de logica van de hogere bouwvolume’s uit de omgeving. De uitbreiding positioneert zich niet als een autonoom volume dat een harde grens trekt met haar omgeving, maar smeedt zachte overgangen van buiten naar binnen en bemiddelt tussen twee speelplaatsen. Door een subtiele verschuiving van de niveau’s ten opzichte van elkaar, ontstaat een ruim terras aan de polyvalente zaal op de verdieping en een overdekte speelplaats op het gelijkvloers. Een functioneel gebouw wordt zo gecomplimenteerd met een zekere huiselijkheid, waarin het schuilen en toekomen een eigen plaats krijgen en kinderen onbevangen kunnen leren en spelen zonder gehinderd te worden in hun bewegingsvrijheid. Door de gebruiksoppervlakte te optimaliseren, waarin ondermeer de verbrede gang tussen de kleuterklassen ook als refter, polyvalente ruimte en binnenspeelplaats functioneert, wordt een gunstige bruto-netto factor afgedwongen. Een functioneel volume met een eigenzinnige en herkenbare vormgeving werpt zich zo op als katalysator voor de gehele schoolomgeving.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 2.900.000 euro 

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2010 - 2015

Van Leriuslaan 221
2850 Boom
België

DBFM Scholen Van Morgen / 2.200 m²

In haar positionering op het terrein gaat deze uitbreiding op zoek naar een juist evenwicht tussen bebouwde en open ruimte. Drie grote programma-entiteiten (basisschool, lagere school en polyvalente ruimte) dreigden immers beslag te leggen op de broodnodige speelplaats. Door het programma niet uit te spreiden maar net te gaan stapelen in een compact gebouw wordt de vrije ruimte grotendeels bewaard en integreert het gebouw zich in de logica van de hogere bouwvolume’s uit de omgeving. De uitbreiding positioneert zich niet als een autonoom volume dat een harde grens trekt met haar omgeving, maar smeedt zachte overgangen van buiten naar binnen en bemiddelt tussen twee speelplaatsen. Door een subtiele verschuiving van de niveau’s ten opzichte van elkaar, ontstaat een ruim terras aan de polyvalente zaal op de verdieping en een overdekte speelplaats op het gelijkvloers. Een functioneel gebouw wordt zo gecomplimenteerd met een zekere huiselijkheid, waarin het schuilen en toekomen een eigen plaats krijgen en kinderen onbevangen kunnen leren en spelen zonder gehinderd te worden in hun bewegingsvrijheid. Door de gebruiksoppervlakte te optimaliseren, waarin ondermeer de verbrede gang tussen de kleuterklassen ook als refter, polyvalente ruimte en binnenspeelplaats functioneert, wordt een gunstige bruto-netto factor afgedwongen. Een functioneel volume met een eigenzinnige en herkenbare vormgeving werpt zich zo op als katalysator voor de gehele schoolomgeving.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 2.900.000 euro 

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2009 - 2015

Van Leriuslaan 221
2850 Boom
België