Skip to main content

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 2280m²

De vraagstelling van dit nieuwbouwproject voor BS De Abeel is gezien de ligging en zijn relatie tot het openbaar domein veelvoudig.  Enerzijds dient het capaciteitsprobleem aangepakt te worden. Het grote en groeiende leerlingenaantal dient letterlijk gehuisvest te worden.  Het perceel wordt vandaag in beslag genomen door een afgebakend schoolgedeelte, op basis van een erfpacht verleend door de stad en een aanzienlijke openbare groene speelplek, waarop de te vervangen huisvesting voor de jeugdwerking zijn plaats heeft verworven.  Na de nieuwbouw zullen de containerklassen verwijderd worden en zal de jeugdwerking zijn nieuwe huisvesting krijgen.  Naast huisvesten is een deel van de vraagstelling het vrijwaren van voldoende openbare ruimte.  Het nieuwe schoolgebouw dient tevens ontworpen te worden als een brede school, waarbij verschillende gebouwdelen kunnen opengesteld worden naar de wijk, alsook ten behoeve van de jeugdwerking. Deze schooluitbreiding diende verwezenlijkt te worden met middelen van de Vlaamse Overheid voor capaciteitsuitbreiding. Dit ontwerp is ontstaan binnen een open design-build wedstrijdprocedure en getuigt van de ambitie van het team.  Het woonweefsel bestaat hoofdzakelijk uit sociaal woonweefsel. Aan de Noordzijde wordt de site omzoomd door een gedateerd patrimonium, bestaande uit een tijdsgebonden baksteenarchitectuur. Langs de Oostzijde worden vandaag corpulentere sociale groepswoningen gerenoveerd, als voorbode voor een eerder naoorlogs sociaal wijkdeel, met modernistische inslag, open en groen karakter. Dit laatste wijkdeel is, op zijn voorbode van 3 bouwlagen na, een laagbouwwijk, met als sluitstuk het recent in gebruik genomen wijkcentrum De Abeel. De site is genesteld in deze wijk en vormt tegelijk een steppping stone naar de groene long van de wijk, het Geerdegembos. De plek vervult momenteel een sociale functie, als buurtplein, als drager van de school en de jeugdwerking. Drie belangrijke maatschappelijke functies die door de herinrichting van het domein niet teloor mogen gaan. Het perceel, de ambitie van de bouwheer, de vraag van de stad en de jeugddienst, maken dat deze opdracht deze maatschappelijke rol van de plek binnen het woonweefsel nog kan versterken.  De erfpacht die momenteel verleend werd door de stad aan de Inrichtende Macht, het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zal verruimen ten nadele van het openbaar karakter van de site. Het ontwerp ontmijnt dit spanningsveld tussen schooldomein en openbaar groen Naast het brede schoolconcept zal er naast speelplaats ook nog voldoende openbaar groen, ook tijdens de schooluren, ter beschikking staan van de woonwijk. Het concept van de brede school als drager van het maatschappelijk leven binnen de wijk is een waardevol initiatief om de benutting van het overheidspatrimonium te maximaliseren. Het plan is dan ook opgebouwd zodat de verschillende gebouwdelen, brandtechnisch van elkaar gescheiden worden en door externen, los van de andere gebouwdelen kunnen gebruikt worden.  De integratie van (overdekte) speelruimte op het dak van het gebouw verbeeldt bijna letterlijk het teruggeven aan de buurt van de ingenomen plek.  De omgevingsaanleg nestelt zich tot tegen het gebouw en de ruime buitentrappen verbeelden de integratie van gebouw en omgeving om een volwaardige schoolomgeving te realiseren.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 3.184.000 euro

Chris Eeraerts
2015 - 2017

Ivo Cornelisstraat 2
2800 Mechelen
België

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 2280m²

De vraagstelling van dit nieuwbouwproject voor BS De Abeel is gezien de ligging en zijn relatie tot het openbaar domein veelvoudig.  Enerzijds dient het capaciteitsprobleem aangepakt te worden. Het grote en groeiende leerlingenaantal dient letterlijk gehuisvest te worden.  Het perceel wordt vandaag in beslag genomen door een afgebakend schoolgedeelte, op basis van een erfpacht verleend door de stad en een aanzienlijke openbare groene speelplek, waarop de te vervangen huisvesting voor de jeugdwerking zijn plaats heeft verworven.  Na de nieuwbouw zullen de containerklassen verwijderd worden en zal de jeugdwerking zijn nieuwe huisvesting krijgen.  Naast huisvesten is een deel van de vraagstelling het vrijwaren van voldoende openbare ruimte.  Het nieuwe schoolgebouw dient tevens ontworpen te worden als een brede school, waarbij verschillende gebouwdelen kunnen opengesteld worden naar de wijk, alsook ten behoeve van de jeugdwerking. Deze schooluitbreiding diende verwezenlijkt te worden met middelen van de Vlaamse Overheid voor capaciteitsuitbreiding. Dit ontwerp is ontstaan binnen een open design-build wedstrijdprocedure en getuigt van de ambitie van het team.  Het woonweefsel bestaat hoofdzakelijk uit sociaal woonweefsel. Aan de Noordzijde wordt de site omzoomd door een gedateerd patrimonium, bestaande uit een tijdsgebonden baksteenarchitectuur. Langs de Oostzijde worden vandaag corpulentere sociale groepswoningen gerenoveerd, als voorbode voor een eerder naoorlogs sociaal wijkdeel, met modernistische inslag, open en groen karakter. Dit laatste wijkdeel is, op zijn voorbode van 3 bouwlagen na, een laagbouwwijk, met als sluitstuk het recent in gebruik genomen wijkcentrum De Abeel. De site is genesteld in deze wijk en vormt tegelijk een steppping stone naar de groene long van de wijk, het Geerdegembos. De plek vervult momenteel een sociale functie, als buurtplein, als drager van de school en de jeugdwerking. Drie belangrijke maatschappelijke functies die door de herinrichting van het domein niet teloor mogen gaan. Het perceel, de ambitie van de bouwheer, de vraag van de stad en de jeugddienst, maken dat deze opdracht deze maatschappelijke rol van de plek binnen het woonweefsel nog kan versterken.  De erfpacht die momenteel verleend werd door de stad aan de Inrichtende Macht, het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zal verruimen ten nadele van het openbaar karakter van de site. Het ontwerp ontmijnt dit spanningsveld tussen schooldomein en openbaar groen Naast het brede schoolconcept zal er naast speelplaats ook nog voldoende openbaar groen, ook tijdens de schooluren, ter beschikking staan van de woonwijk. Het concept van de brede school als drager van het maatschappelijk leven binnen de wijk is een waardevol initiatief om de benutting van het overheidspatrimonium te maximaliseren. Het plan is dan ook opgebouwd zodat de verschillende gebouwdelen, brandtechnisch van elkaar gescheiden worden en door externen, los van de andere gebouwdelen kunnen gebruikt worden.  De integratie van (overdekte) speelruimte op het dak van het gebouw verbeeldt bijna letterlijk het teruggeven aan de buurt van de ingenomen plek.  De omgevingsaanleg nestelt zich tot tegen het gebouw en de ruime buitentrappen verbeelden de integratie van gebouw en omgeving om een volwaardige schoolomgeving te realiseren.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 3.184.000 euro

Chris Eeraerts
2015 - 2017

Ivo Cornelisstraat 2
2800 Mechelen
België