Skip to main content

kinesitherapeutisch centrum en twee appartementen / 475m²

Een hoekperceel is het laatste wigvormige bebouwbare perceel in een straat met uniform gabariet. Een gelijkvloerse kinepraktijk programmeert de sokkel voor twee bovenliggende ruimte appartementen. Het bouwvolume breekt open en in de wig worden de toegangen voor de praktijk en de woongelegenheden voorzien. In deze semipublieke ruimte zorgen toegangen, inpandige terassen voor een kaleidoscopisch spel van reflecties en beschutting. De wig contrasteert qua materialisatie met de massieve straatgevels.

FOTOGRAFIE: Johnny Umans

Thomas Cols
2014 - 2018

Jozef hendrickxstraat
2900 Schoten
België

kinesitherapeutisch centrum en twee appartementen / 475m²

Een hoekperceel is het laatste wigvormige bebouwbare perceel in een straat met uniform gabariet. Een gelijkvloerse kinepraktijk programmeert de sokkel voor twee bovenliggende ruimte appartementen. Het bouwvolume breekt open en in de wig worden de toegangen voor de praktijk en de woongelegenheden voorzien. In deze semipublieke ruimte zorgen toegangen, inpandige terassen voor een kaleidoscopisch spel van reflecties en beschutting. De wig contrasteert qua materialisatie met de massieve straatgevels.

FOTOGRAFIE: Johnny Umans

Thomas Cols
2014 - 2018

Jozef hendrickxstraat
2900 Schoten
België