Skip to main content

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | Bornem

EEN SCHOOL ALS EEN DORP
Wij geloven in een open schoolmodel. Vanuit onze
ervaring met de gerealiseerde basisschool de kRing
te Berchem en de in uitvoering zijnde basisschool de
Baanbreker te Edegem, zijn we een goede stakeholder om
de open onderwijsvorm mee vorm te geven. Wij hebben
een boeiend open plan ontwikkeld voor de verschillende
leefgroepen, op maat van de onderwijsnoden, in functie
van de optimale ontplooiing van de kinderen. Door
toevoeging van verschillende polyvalente ruimtes en
afgezonderde buitenruimtes per unit, wordt deze school
als een dorp. Met huizen, straten, een plein en plekken
die je je eigen kan maken.

AANPASBAAR
Wij geloven in schoolgebouwen die naar de geest en de
pedagogiek van de school in beslag genomen kunnen
worden. Een pragmatische infrastructuur met rationele
opbouw kan veranderingen aan. Het gebouw geeft kansen
om te leren en te spelen.

SPEELLANDSCHAP
Minstens even belangrijk als de gebouwde leeromgeving
is de (landschappelijke) buitenruimte. Overdekte
buitenplekken naast de leeromgeving bieden kansen.
Een avontuurlijk landschap dat zorgt voor psychologische
decompressie en leermotivatie binnen de schoolgrenzen,
is vormgegeven rondom, onder, in en op het schoolgebouw.
Wij hopen deze uitdagende buitenomgeving samen met u
als gebruiker verder uit te diepen.

BREED SCHOOLGEBRUIK
De kans om de schoolinfrastructuur open te stellen voor
externe gebruikers is waardevol. Het biedt kansen voor
het gebouw en versterkt het maatschappelijk draagvlak
voor de investering van de financiƫle middelen. Wij
hebben getracht deze intentie optimaal vorm te geven.
De school is een vooruitgeschoven zet naar de omgeving.

Wouter Verbiest, Anneleen Raeymaekers, Thomas Cols, Ine Baeyens
2021 - 2023

Sint-Amandsesteenweg 224
2880 Bornem
Belgium

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | Bornem

EEN SCHOOL ALS EEN DORP
Wij geloven in een open schoolmodel. Vanuit onze
ervaring met de gerealiseerde basisschool de kRing
te Berchem en de in uitvoering zijnde basisschool de
Baanbreker te Edegem, zijn we een goede stakeholder om
de open onderwijsvorm mee vorm te geven. Wij hebben
een boeiend open plan ontwikkeld voor de verschillende
leefgroepen, op maat van de onderwijsnoden, in functie
van de optimale ontplooiing van de kinderen. Door
toevoeging van verschillende polyvalente ruimtes en
afgezonderde buitenruimtes per unit, wordt deze school
als een dorp. Met huizen, straten, een plein en plekken
die je je eigen kan maken.

AANPASBAAR
Wij geloven in schoolgebouwen die naar de geest en de
pedagogiek van de school in beslag genomen kunnen
worden. Een pragmatische infrastructuur met rationele
opbouw kan veranderingen aan. Het gebouw geeft kansen
om te leren en te spelen.

SPEELLANDSCHAP
Minstens even belangrijk als de gebouwde leeromgeving
is de (landschappelijke) buitenruimte. Overdekte
buitenplekken naast de leeromgeving bieden kansen.
Een avontuurlijk landschap dat zorgt voor psychologische
decompressie en leermotivatie binnen de schoolgrenzen,
is vormgegeven rondom, onder, in en op het schoolgebouw.
Wij hopen deze uitdagende buitenomgeving samen met u
als gebruiker verder uit te diepen.

BREED SCHOOLGEBRUIK
De kans om de schoolinfrastructuur open te stellen voor
externe gebruikers is waardevol. Het biedt kansen voor
het gebouw en versterkt het maatschappelijk draagvlak
voor de investering van de financiƫle middelen. Wij
hebben getracht deze intentie optimaal vorm te geven.
De school is een vooruitgeschoven zet naar de omgeving.

Wouter Verbiest, Anneleen Raeymaekers, Thomas Cols, Ine Baeyens
2021 - 2023

Sint-Amandsesteenweg 224
2880 Bornem
Belgium