Skip to main content

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 990m²

In een dicht bebouwde schoolomgeving is de gevrijwaarde open ruimte vaak even belangrijk als de gebouwde omgeving. Als ontwerper vormt het een bijzondere uitdaging om tegelijk in twee verschillende sites architecturale antwoorden te bedenken op dezelfde vraag. Op beide sites leidt dit tot een verschillend ontwerp, maar toch worden ze bewust familie van elkaar, zodat er een dialoog ontstaat tussen beide ontwerpen. In beide gevallen betekent het ontwerp een ingrijpende transformatie van het schooldomein en ontstaat een nieuw en sterk herkenbaar schoolbeeld dat voor een belangrijke impuls zorgt voor de schoolwerking. Een belangrijk aspect binnen deze schoolomgeving is de reflectie over de bouwperiode. Bij aanvang worden de ontwerpen integraal aangepakt met het oog op een zo kort mogelijke bouwwijze binnen een helder architecturaal beeld. Door de uitbreiding van BS De Vlindertuin te voorzien in twee bouwlagen op de smalle strook tussen de rooilijn en het bestaande éénlaags gebouw, wordt op de rest van het domein ruimte gelaten voor een toekomstige uitbreiding. Aan de bestaande polyvalente ruimte wordt een nieuwe refter voorzien. Deze gaan na samenvoeging het kloppend hart van de school vormen. Het gelijkvloers geniet zo van een zekere transparantie: vanop de straat wordt men het groene binnengebied gewaar. De consequente oriëntatie van de klassen op de verdieping naar de achterliggende boomkruinen zorgt voor rustige, educatieve ruimtes. Op het verdiep toont de gang langs de straatzijde de flux van de leerlingen. Het gebouw wordt zo het uithangbord en toont het ritme van de school.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 1.674.304,10 euro

Kristof Van Loy, Chris Eeraerts
2014 - 2016

Cypriaan De Rorestraat
2800 Mechelen
België

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 990m²

In een dicht bebouwde schoolomgeving is de gevrijwaarde open ruimte vaak even belangrijk als de gebouwde omgeving. Als ontwerper vormt het een bijzondere uitdaging om tegelijk in twee verschillende sites architecturale antwoorden te bedenken op dezelfde vraag. Op beide sites leidt dit tot een verschillend ontwerp, maar toch worden ze bewust familie van elkaar, zodat er een dialoog ontstaat tussen beide ontwerpen. In beide gevallen betekent het ontwerp een ingrijpende transformatie van het schooldomein en ontstaat een nieuw en sterk herkenbaar schoolbeeld dat voor een belangrijke impuls zorgt voor de schoolwerking. Een belangrijk aspect binnen deze schoolomgeving is de reflectie over de bouwperiode. Bij aanvang worden de ontwerpen integraal aangepakt met het oog op een zo kort mogelijke bouwwijze binnen een helder architecturaal beeld. Door de uitbreiding van BS De Vlindertuin te voorzien in twee bouwlagen op de smalle strook tussen de rooilijn en het bestaande éénlaags gebouw, wordt op de rest van het domein ruimte gelaten voor een toekomstige uitbreiding. Aan de bestaande polyvalente ruimte wordt een nieuwe refter voorzien. Deze gaan na samenvoeging het kloppend hart van de school vormen. Het gelijkvloers geniet zo van een zekere transparantie: vanop de straat wordt men het groene binnengebied gewaar. De consequente oriëntatie van de klassen op de verdieping naar de achterliggende boomkruinen zorgt voor rustige, educatieve ruimtes. Op het verdiep toont de gang langs de straatzijde de flux van de leerlingen. Het gebouw wordt zo het uithangbord en toont het ritme van de school.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 1.674.304,10 euro

Kristof Van Loy, Chris Eeraerts
2014 - 2016

Cypriaan De Rorestraat
2800 Mechelen
België