Skip to main content

Gemeente Wezembeek-Oppem / 22.000m²

Een unieke kans voor Wezembeek Oppem, een hedendaags dorspsproject. Wezembeek-Oppem wil met dit project de kern van Oppem nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de dienstverlening voor haar burgers opkrikken. Op deze unieke locatie pal in het centrum willen we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp. We hebben het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door BUUR, met veel aandacht bestudeerd. De visie in deze documenten getuigt van de grote ambitie die Wezembeek-Oppem nastreeft. Er wordt een sterk kader uitgezet voor de centrumontwikkeling met enorme opportuniteiten voor de toekomst van Oppem. Wij delen deze visie en ambitie en willen een nieuw hoofdstuk in het toekomstverhaal van Wezembeek-Oppem schrijven. De ideeën en instrumenten aangereikt in het uitgebreide beeldkwaliteitsplan willen we optimaal inzetten. Samen met de gemeente willen we de stap zetten van het abstracte beeldkwaliteitsplan naar een uitgewerkt project op schaal van Oppem. Ons voorstel schrijft zich volledig in binnen het ambitieuze RUP. We versterken het project verder
door kansen in het RUP aan te grijpen en het plan verder te optimaliseren. De invloed van dit project reikt verder dan de directe omgeving van het gemeentehuis. Het projectgebied bevindt zich tussen de historische kern van Oppem en de kern van Wezembeek. Met de ontwikkeling van “De Tuinen van Oppem” hebben we de ambitie om een nieuwe centraliteit te creëren voor Wezembeek-Oppem en tegelijk een nieuw ijkpunt voor de onmiddellijke omgeving. Wezembeek-Oppem staat onder druk door de ligging nabij Brussel, tegelijkertijd bezit Oppem nog steeds het gemeenschapsgevoel van een hecht dorp. Deze laatste kwaliteit en de dorpse schaal is voor ons cruciaal en willen we versterken met de kernontwikkeling. Het nieuwe project moet ten dienste staan van de inwoners van Wezembeek-Oppem. Het NAC, de bibliotheek, de school en een polyvalente zaal worden compact gebundeld rond een voorplein tot een goed functionerende cluster van dienstverlening tussen Wezembeek en Oppem, een ankerpunt voor alle inwoners. Dit wordt gecombineerd met het maken van een groen hart voor Oppem. De nieuwe duurzame woongebouwen worden verzameld rond twee sterke groenruimtes, de ‘Tuin van Straufhain’ en de ‘Maalderstuin’. Bij de aanleg houden we rekening met het gebruik door nieuwe bewoners en de bestaande omwonenden, maar ook door het brede publiek, de school, de lokale jeugdbeweging, en de gemeentediensten. Met dit project voegen we een cruciaal puzzelstuk toe waarmee we het  dorpscentrum van Oppem vervolledigen. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel, voegt een landschappelijke ecologische verbinding toe en versterkt het functie-aanbod binnen de gemeente. Het is een ambitieuze toekomstvisie die de geschiedenis van deze centrale plek en een antwoord op de hedendaagse behoeften naadloos met mekaar verbindt. Het wordt een plek voor ontmoeting tussen jong en oud, inwoners en bestuur, huidige en nieuwe bewoners, dorpse
activiteit en landschappelijke rust. Dit unieke project biedt Wezembeek-Oppem een duurzame toekomst waarbij transparantie, laagdrempeligheid en functionaliteit hand in hand gaan met een hedendaagse uitstraling en tijdloosheid. Het project vergroot de leesbaarheid van het dorp en bevordert het gemeenschapsgevoel. ‘De Tuinen van Oppem’ is een kernontwikkeling voor het dorp van de 21ste eeuw.

BESLOTEN PRIJSVRAAG: ism BRUT / A2D / GROEP VAN ROEY

BUDGET: 30.750.000 euro

Chris Eeraerts, Anneleen Raeymaekers, Bruno Dierickx
2017 - 2021

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
België

Gemeente Wezembeek-Oppem / 22.000m²

Een unieke kans voor Wezembeek Oppem, een hedendaags dorspsproject. Wezembeek-Oppem wil met dit project de kern van Oppem nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de dienstverlening voor haar burgers opkrikken. Op deze unieke locatie pal in het centrum willen we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp. We hebben het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door BUUR, met veel aandacht bestudeerd. De visie in deze documenten getuigt van de grote ambitie die Wezembeek-Oppem nastreeft. Er wordt een sterk kader uitgezet voor de centrumontwikkeling met enorme opportuniteiten voor de toekomst van Oppem. Wij delen deze visie en ambitie en willen een nieuw hoofdstuk in het toekomstverhaal van Wezembeek-Oppem schrijven. De ideeën en instrumenten aangereikt in het uitgebreide beeldkwaliteitsplan willen we optimaal inzetten. Samen met de gemeente willen we de stap zetten van het abstracte beeldkwaliteitsplan naar een uitgewerkt project op schaal van Oppem. Ons voorstel schrijft zich volledig in binnen het ambitieuze RUP. We versterken het project verder
door kansen in het RUP aan te grijpen en het plan verder te optimaliseren. De invloed van dit project reikt verder dan de directe omgeving van het gemeentehuis. Het projectgebied bevindt zich tussen de historische kern van Oppem en de kern van Wezembeek. Met de ontwikkeling van “De Tuinen van Oppem” hebben we de ambitie om een nieuwe centraliteit te creëren voor Wezembeek-Oppem en tegelijk een nieuw ijkpunt voor de onmiddellijke omgeving. Wezembeek-Oppem staat onder druk door de ligging nabij Brussel, tegelijkertijd bezit Oppem nog steeds het gemeenschapsgevoel van een hecht dorp. Deze laatste kwaliteit en de dorpse schaal is voor ons cruciaal en willen we versterken met de kernontwikkeling. Het nieuwe project moet ten dienste staan van de inwoners van Wezembeek-Oppem. Het NAC, de bibliotheek, de school en een polyvalente zaal worden compact gebundeld rond een voorplein tot een goed functionerende cluster van dienstverlening tussen Wezembeek en Oppem, een ankerpunt voor alle inwoners. Dit wordt gecombineerd met het maken van een groen hart voor Oppem. De nieuwe duurzame woongebouwen worden verzameld rond twee sterke groenruimtes, de ‘Tuin van Straufhain’ en de ‘Maalderstuin’. Bij de aanleg houden we rekening met het gebruik door nieuwe bewoners en de bestaande omwonenden, maar ook door het brede publiek, de school, de lokale jeugdbeweging, en de gemeentediensten. Met dit project voegen we een cruciaal puzzelstuk toe waarmee we het  dorpscentrum van Oppem vervolledigen. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel, voegt een landschappelijke ecologische verbinding toe en versterkt het functie-aanbod binnen de gemeente. Het is een ambitieuze toekomstvisie die de geschiedenis van deze centrale plek en een antwoord op de hedendaagse behoeften naadloos met mekaar verbindt. Het wordt een plek voor ontmoeting tussen jong en oud, inwoners en bestuur, huidige en nieuwe bewoners, dorpse
activiteit en landschappelijke rust. Dit unieke project biedt Wezembeek-Oppem een duurzame toekomst waarbij transparantie, laagdrempeligheid en functionaliteit hand in hand gaan met een hedendaagse uitstraling en tijdloosheid. Het project vergroot de leesbaarheid van het dorp en bevordert het gemeenschapsgevoel. ‘De Tuinen van Oppem’ is een kernontwikkeling voor het dorp van de 21ste eeuw.

BESLOTEN PRIJSVRAAG: ism BRUT / A2D / GROEP VAN ROEY

BUDGET: 30.750.000 euro

Chris Eeraerts, Anneleen Raeymaekers, Bruno Dierickx
2017 - 2021

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
België