Skip to main content

REVIVE / ISM BRUT ARCHITECTURE

In opdracht van Re-Vive nv ontwerpen we vier gebouwen binnen de tweede fase van een ruimer masterplan voor de reconversie van de KOMET-site te Mechelen. Omgeving cvba staat in voor het landschapsontwerp en het openbaar domein. We zijn tevens verantwoordelijk voor de principes van de beeldkwaliteit binnen het project. Het traject loopt in nauwe samenwerking met de kwaliteitskamer van de Stad Mechelen. Het project realiseert unieke woonkwaliteit op een site tussen ring en vaart met een royaal park als nieuwe openbare ruimte. De ontwerpen voor onze gebouwen spelen zeer bewust in op specifieke condities binnen het masterplan. Het eerste gebouw staat zelfbewust aan de parkrand en gaat op zoek naar verweving met het openbaar domein door een subtiel opgebouwde plint. Licht verheven grondgebonden appartementen vormen de aanzet, waarboven erkers zichten en beschutte terrassen vormen. Hierdoor onstaat een natuurlijke geleding in de gebouwen. Rationeel maar royaal opgebouwde plannen bieden elke woning ruim zicht en optimaal georiënteerde terrassen. Het project moet een toonbeeld worden voor stedelijk wonen door een uitzonderlijke woonkwaliteit te combineren met een kwaliteitsvol openbaar domein. De materialiteit refereert naar de historiek van de site.

De tweede fase van de ontwikkeling tussen Vaart en Ring te Mechelen, wordt een levendige buurt, waar duurzaam gewoond wordt, verbonden met de stad, temidden van het groen.  Een stedelijke woonbuurt in opdracht van REVIVE, een duurzame ontwikkelaar en sterk in de reconversie van voormalige industriële sites tot gelaagde en duurzame woonbuurten.  Een boeiend teamwork samen met BRUT, OMGEVING, VK Architects & Engineers.

Chris Eeraerts, Dieter Van de Velde, Wouter Verbiest, Bruno Dierickx
2021 - 2024

Jaagpad, Comet site
2800 Mechelen
België

REVIVE / ISM BRUT ARCHITECTURE

In opdracht van Re-Vive nv ontwerpen we vier gebouwen binnen de tweede fase van een ruimer masterplan voor de reconversie van de KOMET-site te Mechelen. Omgeving cvba staat in voor het landschapsontwerp en het openbaar domein. We zijn tevens verantwoordelijk voor de principes van de beeldkwaliteit binnen het project. Het traject loopt in nauwe samenwerking met de kwaliteitskamer van de Stad Mechelen. Het project realiseert unieke woonkwaliteit op een site tussen ring en vaart met een royaal park als nieuwe openbare ruimte. De ontwerpen voor onze gebouwen spelen zeer bewust in op specifieke condities binnen het masterplan. Het eerste gebouw staat zelfbewust aan de parkrand en gaat op zoek naar verweving met het openbaar domein door een subtiel opgebouwde plint. Licht verheven grondgebonden appartementen vormen de aanzet, waarboven erkers zichten en beschutte terrassen vormen. Hierdoor onstaat een natuurlijke geleding in de gebouwen. Rationeel maar royaal opgebouwde plannen bieden elke woning ruim zicht en optimaal georiënteerde terrassen. Het project moet een toonbeeld worden voor stedelijk wonen door een uitzonderlijke woonkwaliteit te combineren met een kwaliteitsvol openbaar domein. De materialiteit refereert naar de historiek van de site.

De tweede fase van de ontwikkeling tussen Vaart en Ring te Mechelen, wordt een levendige buurt, waar duurzaam gewoond wordt, verbonden met de stad, temidden van het groen.  Een stedelijke woonbuurt in opdracht van REVIVE, een duurzame ontwikkelaar en sterk in de reconversie van voormalige industriële sites tot gelaagde en duurzame woonbuurten.  Een boeiend teamwork samen met BRUT, OMGEVING, VK Architects & Engineers.

Chris Eeraerts, Dieter Van de Velde, Wouter Verbiest, Bruno Dierickx
2021 - 2024

Jaagpad, Comet site
2800 Mechelen
België