Skip to main content

Woonhaven Antwerpen cvba / 2845m²

Eind 2007 werd door VMSW een openbare architectuurwedstrijd uitgeschreven op verschillende project-sites, waaronder de bouw van 24 sociale woningen op de site in de Emiel Vloorsstraat te Antwerpen, gelegen nabij het ontwikkelingsgebied rond de nieuwe Krugerbrug. Het bestaande woongebouw is aan vervanging toe. De huidige 24 woongelegenheden dienen opnieuw gerealiseerd te worden met een grote diversiteit, zowel op gebied van woontypologieën als op ruimtelijk vlak. De krachtlijnen van het voorstel overtuigden de jury door hun interessante stedenbouwkundige insteek.  In plaats van een verspreide bebouwing te voorzien , wordt er resoluut voor gekozen om een rij grondgebonden woningen te voorzien, teruggetrokken ten opzichte van de bestaande rooilijn, maar in aansluiting met de achterliggende woningen en tuinen.  Hierdoor ontstaat een interessant publiek domein waar een volume gestapelde woningen ingeplant wordt.  De typologie van de grondgebonden woningen met doorzon en vide creërt sociale controle en beleving voor het openbaar domein, terwijl de gestapelde woningen elk optimaal genieten van ruime beschutte terrassen als buitenruimte en steeds verschillende zichten en oriëntaties. Het ontwerp beoogt een nieuwe stedenbouwkundige lezing van de hoeksite.  Door immers te kiezen voor een compacte gestapelde bebouwing ontstaat ruimte voor de aanleg van een buurtplein (ontworpen door extern door VMSW aangestelde Grontmij nv, aanleg is net voltooid).  Tegelijk vormt de doorzontypologie van de grondgebonden woningen een aanleiding voor het opladen van deze plek.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 3.303.674,75 euro

 

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2009 - 2015

Emiel Vloorsstraat
2020 Antwerpen
België

Woonhaven Antwerpen cvba / 2845m²

Eind 2007 werd door VMSW een openbare architectuurwedstrijd uitgeschreven op verschillende project-sites, waaronder de bouw van 24 sociale woningen op de site in de Emiel Vloorsstraat te Antwerpen, gelegen nabij het ontwikkelingsgebied rond de nieuwe Krugerbrug. Het bestaande woongebouw is aan vervanging toe. De huidige 24 woongelegenheden dienen opnieuw gerealiseerd te worden met een grote diversiteit, zowel op gebied van woontypologieën als op ruimtelijk vlak. De krachtlijnen van het voorstel overtuigden de jury door hun interessante stedenbouwkundige insteek.  In plaats van een verspreide bebouwing te voorzien , wordt er resoluut voor gekozen om een rij grondgebonden woningen te voorzien, teruggetrokken ten opzichte van de bestaande rooilijn, maar in aansluiting met de achterliggende woningen en tuinen.  Hierdoor ontstaat een interessant publiek domein waar een volume gestapelde woningen ingeplant wordt.  De typologie van de grondgebonden woningen met doorzon en vide creërt sociale controle en beleving voor het openbaar domein, terwijl de gestapelde woningen elk optimaal genieten van ruime beschutte terrassen als buitenruimte en steeds verschillende zichten en oriëntaties. Het ontwerp beoogt een nieuwe stedenbouwkundige lezing van de hoeksite.  Door immers te kiezen voor een compacte gestapelde bebouwing ontstaat ruimte voor de aanleg van een buurtplein (ontworpen door extern door VMSW aangestelde Grontmij nv, aanleg is net voltooid).  Tegelijk vormt de doorzontypologie van de grondgebonden woningen een aanleiding voor het opladen van deze plek.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET: 3.303.674,75 euro

 

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2009 - 2015

Emiel Vloorsstraat
2020 Antwerpen
België